ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ – ΑΔΑ: 6Ω7Ι46907Θ-ΡΕΞ

Θέμα: ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 13:26:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω7Ι46907Θ-ΡΕΞ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου