ΧΕ-106 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 849/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1554/2022 ) – ΑΔΑ: 6Ω3146907Θ-Κ27

Θέμα: ΧΕ-106 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 849/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1554/2022 )
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2023 08:08:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω3146907Θ-Κ27
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου