ΧΕ-175 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1614/2022 ) – ΑΔΑ: 6Ν8Ξ46907Θ-Γ0Β

Θέμα: ΧΕ-175 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1614/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:12:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν8Ξ46907Θ-Γ0Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου