ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤ Κ ΔΗΜΟΣΙ – ΑΔΑ: 6ΜΚ946907Θ-2Τ8

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤ Κ ΔΗΜΟΣΙ
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2023 10:00:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΚ946907Θ-2Τ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου