ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ – ΑΔΑ: 6Μ1Χ46907Θ-ΣΙΜ

Θέμα: ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 10:29:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ1Χ46907Θ-ΣΙΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου