ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠ ΑΣΦ ΟΡΓ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – ΑΔΑ: 6ΛΨΠ46907Θ-ΠΒΟ

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠ ΑΣΦ ΟΡΓ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Ημερομηνία: 03/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 14:17:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΨΠ46907Θ-ΠΒΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου