ΧΕ-93 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΟΦΛΗΣΗ e -ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ( RF 08905107009500563206673 ) – ΑΔΑ: 6ΗΩΘ46907Θ-Υ51

Θέμα: ΧΕ-93 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΟΦΛΗΣΗ e -ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ( RF 08905107009500563206673 )
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2023 08:08:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΩΘ46907Θ-Υ51
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου