ΧΕ-130 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 814/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1601/2022 ) – ΑΔΑ: 6ΗΚ746907Θ-2ΙΠ

Θέμα: ΧΕ-130 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 814/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1601/2022 )
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 08:12:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΚ746907Θ-2ΙΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου