ΧΕ-195 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1389/2020 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1992/2022 ) – ΑΔΑ: 6ΙΔΛ46907Θ-ΟΦΗ

Θέμα: ΧΕ-195 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1389/2020 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1992/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 08:16:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΔΛ46907Θ-ΟΦΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου