ΧΕ-200 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΘΕΡΜΙΚΟ ΝΥΣΤΕΡΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ , ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1970/2022 ) – ΑΔΑ: 6Η8Ω46907Θ-ΓΕ8

Θέμα: ΧΕ-200 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΘΕΡΜΙΚΟ ΝΥΣΤΕΡΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ , ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1970/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 08:16:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η8Ω46907Θ-ΓΕ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου