Π1Θ2-2023 – ΑΔΑ: 6ΓΞΡ46907Θ-54Ι

Θέμα: Π1Θ2-2023
Ημερομηνία: 01/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2023 14:39:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΞΡ46907Θ-54Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου