Κατάθεση προσφοράς για την «Ετήσια Συντήρηση 6 Καυστήρων Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας». – ΑΔΑ: 6ΓΘΣ46907Θ-ΟΙΓ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «Ετήσια Συντήρηση 6 Καυστήρων Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας».
Ημερομηνία: 08/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2023 11:02:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΘΣ46907Θ-ΟΙΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου