ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ COLOR DIGITAL – ΑΔΑ: 6ΓΑΛ46907Θ-Σ04

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ COLOR DIGITAL
Ημερομηνία: 02/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2023 13:43:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΑΛ46907Θ-Σ04
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου