ΧΕ-100 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 676/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1581/2022 ) – ΑΔΑ: 6Γ4Α46907Θ-2ΜΨ

Θέμα: ΧΕ-100 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 676/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1581/2022 )
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2023 08:08:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ4Α46907Θ-2ΜΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου