ΕΞΟΔΑ POS EUROBANK – ΑΔΑ: 6ΦΚ646907Θ-ΒΚ1

Θέμα: ΕΞΟΔΑ POS EUROBANK
Ημερομηνία: 01/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2023 13:52:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΚ646907Θ-ΒΚ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου