ΧΕ-129 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 414/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1604/2022 ) – ΑΔΑ: 6ΦΔΩ46907Θ-ΓΓΥ

Θέμα: ΧΕ-129 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 414/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1604/2022 )
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 08:12:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΔΩ46907Θ-ΓΓΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου