Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 1/31-01-2023(θέμα 53ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6ΕΛΚ46907Θ-ΚΨΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 1/31-01-2023(θέμα 53ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2023 08:36:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΛΚ46907Θ-ΚΨΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου