ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΓΝΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 6Ε0146907Θ-67Ρ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΓΝΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 15/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2023 08:30:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε0146907Θ-67Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου