ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ – ΑΔΑ: 6ΔΟ946907Θ-ΛΝΡ

Θέμα: ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 13:33:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΟ946907Θ-ΛΝΡ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου