ΧΕ-120 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6ΔΚ646907Θ-ΧΨ6

Θέμα: ΧΕ-120 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2023 08:04:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΚ646907Θ-ΧΨ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου