Π2Θ8-2023 – ΑΔΑ: 6ΧΔ746907Θ-Κ1Β

Θέμα: Π2Θ8-2023
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2023 10:52:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΔ746907Θ-Κ1Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου