Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 1/31-1-2023 (θέμα 36ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΠΛΕΓΜΑΤΑ – ΑΔΑ: 6ΧΔ646907Θ-ΙΑ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 1/31-1-2023 (θέμα 36ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΠΛΕΓΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 11:29:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΔ646907Θ-ΙΑ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου