Π2Θ10-2023 – ΑΔΑ: 68ΘΕ46907Θ-3ΒΓ

Θέμα: Π2Θ10-2023
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2023 11:00:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΘΕ46907Θ-3ΒΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου