ΧΕ-143 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1745/2022 ) – ΑΔΑ: 68ΣΜ46907Θ-30Η

Θέμα: ΧΕ-143 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1745/2022 )
Ημερομηνία: 22/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 08:15:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΣΜ46907Θ-30Η
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου