Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.331 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 68Σ246907Θ-Μ68

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.331 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 15/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2023 10:47:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Σ246907Θ-Μ68
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου