ΧΕ-142 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1741/2022 ) – ΑΔΑ: 67ΙΑ46907Θ-ΘΑΞ

Θέμα: ΧΕ-142 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1741/2022 )
Ημερομηνία: 22/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 08:15:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΙΑ46907Θ-ΘΑΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου