Π2Θ12-2023 – ΑΔΑ: 66Ζ146907Θ-ΚΦ1

Θέμα: Π2Θ12-2023
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2023 13:13:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Ζ146907Θ-ΚΦ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου