Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.30/2023 Π2Θ12 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ " από την εταιρεία ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ. – ΑΔΑ: 66Ω846907Θ-ΘΦ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.30/2023 Π2Θ12 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ "
από την εταιρεία ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ.
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/02/2023 09:11:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Ω846907Θ-ΘΦ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου