Π1Θ19-2023 – ΑΔΑ: 65ΒΞ46907Θ-ΝΓΙ

Θέμα: Π1Θ19-2023
Ημερομηνία: 08/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 12:17:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΒΞ46907Θ-ΝΓΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου