ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Κ.Ψ.Υ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 85/2022 – ΑΔΑ: 65ΔΟ46907Θ-Θ9Ι

Θέμα: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Κ.Ψ.Υ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 85/2022
Ημερομηνία: 09/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 09:27:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΔΟ46907Θ-Θ9Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου