Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 87/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 652Γ46907Θ-1ΕΔ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 87/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 12:00:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 652Γ46907Θ-1ΕΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου