ΧΕ-67 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 82/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1899/2022 ) – ΑΔΑ: 651846907Θ-3Ω2

Θέμα: ΧΕ-67 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 82/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1899/2022 )
Ημερομηνία: 01/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 08:30:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 651846907Θ-3Ω2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου