ΧΕ-128 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 489/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1996/2022 ) – ΑΔΑ: 630546907Θ-803

Θέμα: ΧΕ-128 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 489/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1996/2022 )
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 08:12:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 630546907Θ-803
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου