Π2ΘΕΗΔ1-2023 – ΑΔΑ: 62Ω546907Θ-ΩΓΓ

Θέμα: Π2ΘΕΗΔ1-2023
Ημερομηνία: 17/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/02/2023 08:34:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Ω546907Θ-ΩΓΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου