ΧΕ-71 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1795/2022 ) – ΑΔΑ: 628Ψ46907Θ-ΕΘΛ

Θέμα: ΧΕ-71 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1795/2022 )
Ημερομηνία: 02/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 08:30:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 628Ψ46907Θ-ΕΘΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου