ΧΕ-114 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 743/2018 , ΧΕ 663/2022 & ΧΕ 803/2021 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1993/2022 ) – ΑΔΑ: 61Υ046907Θ-Δ3Β

Θέμα: ΧΕ-114 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 743/2018 , ΧΕ 663/2022 & ΧΕ 803/2021 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1993/2022 )
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2023 08:09:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Υ046907Θ-Δ3Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου