Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 121/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 61ΣΦ46907Θ-ΡΣΩ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 121/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 14/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2023 12:36:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΣΦ46907Θ-ΡΣΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου