Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 60Ο546907Θ-ΥΓ6

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 06/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2023 11:38:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Ο546907Θ-ΥΓ6
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου