ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗς ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ Ν.4430/2016 – ΑΔΑ: 60ΚΤ46907Θ-ΡΓ0

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗς ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ Ν.4430/2016
Ημερομηνία: 06/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2023 08:41:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΚΤ46907Θ-ΡΓ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου