ΧΕ-99 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1058/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1607/2022 ) – ΑΔΑ: 60ΔΛ46907Θ-926

Θέμα: ΧΕ-99 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1058/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1607/2022 )
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 14:46:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΔΛ46907Θ-926
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου