ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ Α. ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ2 ΑΚΤΙΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ – ΑΔΑ: ΡΥ9Μ46907Θ-ΥΥΟ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ Α. ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ2 ΑΚΤΙΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 15:23:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΥ9Μ46907Θ-ΥΥΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου