ΡΑΜΜΑ 9-0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3-8 ΔΙΠΛΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΓΙΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ – ΑΔΑ: ΡΨΓΒ46907Θ-2Γ2

Θέμα: ΡΑΜΜΑ 9-0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3-8 ΔΙΠΛΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΓΙΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2023 14:59:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΓΒ46907Θ-2Γ2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου