ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI – ΑΔΑ: ΡΠΜ246907Θ-ΚΝΚ

Θέμα: ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 14:47:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΜ246907Θ-ΚΝΚ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου