Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 147/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΡΩΟ546907Θ-66Ρ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 147/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2023 15:09:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΟ546907Θ-66Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου