Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 265/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΡΩ9Ω46907Θ-ΤΤΩ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 265/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 13:53:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩ9Ω46907Θ-ΤΤΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου