Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.445/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ " από την εταιρεία ΔΕΡΒΟΣ Α -ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ – ΑΔΑ: ΡΟ3646907Θ-Ι31

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.445/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ "
από την εταιρεία ΔΕΡΒΟΣ Α -ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ
Ημερομηνία: 16/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 12:30:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟ3646907Θ-Ι31
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου