Την έγκριση τελικών τεχνικών προδιαγραφών &διενέργειας Ηλεκτρ. Διαγωνισμου για την ετήσια προμηθεια του ειδους "ΦΙΛΤΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ" του ΓΝ Χαλκίδας – ΑΔΑ: ΡΝ9Π46907Θ-ΨΝΟ

Θέμα: Την έγκριση τελικών τεχνικών προδιαγραφών &διενέργειας Ηλεκτρ. Διαγωνισμου για την ετήσια προμηθεια του ειδους "ΦΙΛΤΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ" του ΓΝ Χαλκίδας
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 16:58:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΝ9Π46907Θ-ΨΝΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου