ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΑΔΑ: ΡΜ7046907Θ-45Υ

Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΛ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:01:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΜ7046907Θ-45Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου