ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ε.Φ.Κ.Α ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – ΑΔΑ: ΡΕΤΠ46907Θ-ΒΕ4

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ε.Φ.Κ.Α ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 14:45:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΕΤΠ46907Θ-ΒΕ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου