Την έγκριση σκοπιμότητας διενεργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμου και Τεχνικων Προδιαγραφων για την προμηθεια των ειδων "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ" (CPV 33170000-2) για καλυψη αναγκων του ΓΝΧ – ΑΔΑ: ΡΕΚΨ46907Θ-8ΕΜ

Θέμα: Την έγκριση σκοπιμότητας διενεργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμου και Τεχνικων Προδιαγραφων για την προμηθεια των ειδων "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ"
(CPV 33170000-2) για καλυψη αναγκων του ΓΝΧ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 16:59:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΕΚΨ46907Θ-8ΕΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου